TV appearance at ‘Aragoneses por el Mundo’ Special Coronavirus: Manila

[English] TV appearance at Aragoneses por el Mundo. Special Coronavirus (AragónTV) showing my academic activities and my everyday life in Manila during the Coronavirus crisis [April 25, 2020]

[Español] Aparición en el programa de televisión Aragoneses por el Mundo. Especial Coronavirus (AragónTV) mostrando mi actividad académica y mi vida diaria en Manila durante la crisis del coronavirus [25 de abril de 2020]

[Aragonés] Aparición en o programa de televisión Aragoneses por el Mundo. Especial Coronavirus (AragónTV) amostrando a mía actividat academica y a mía vida diaria en Manila mientras a crisi d’o conoravirus [25 d’abril de 2020]

[Pilipino] Ang pagganap ng aking Aragoneses por el Mundo. Especial Coronavirus (AragónTV). Ipinakita ko ang aking mga akademikong gawain at ang aking pang-araw-araw na buhay sa Maynila sa panahon ng coronavirus [Abril 25, 2020]